Afon Taf

5_nots_cymDylai morwyr wybod bod cychod teithwyr gyda thrwydded ac wedi eu cymeradwyo gan Awdurdod yr Harbwr i deithio ar uchafswm cyflymder o 7 milltir fôr yr awr yn Afon Taf, ond cyfyngir cyflymder pob math arall o gwch i 5 milltir fôr yr awr.

Wrth hwylio ar hyd Afon Taf, dylech fod yn ofalus wrth fynd dan bontydd. Gall llif yr afon fod yn gyflym iawn.

Afon Taf