Cyfleusterau

Clwb Hwylio Bae Caerdydd

Mae Clwb Hwylio Bae Caerdydd ar benrhyn Afon Elái. Mae’r cyfleusterau ar gyfer aelodau neu bobl gysylltiedig yn unig. Dylai ymwelwyr ffonio o flaen llaw a gofyn am Reolwr y Clwb er mwyn trefnu aros yno.

029 2022 6575

Clwb Hwylio Caerdydd

Mae Clwb Hwylio Caerdydd ar Benrhyn Hamadryad. Dim ond ar gyfer aelodau neu bobl sy’n gysylltiedig â’r RYA a CYC y mae’r cyfleusterau ar gael. Rhaid trefnu ymlaen llaw.

029 2046 3697

Marina Cei Penarth

Mae Marina Cei Penarth o fewn basn hanesyddol Doc Penarth ac mae’n cynnig angorfa ddiogel a than do. Mae staff proffesiynol, cyfeillgar yn gweithio bob amser, ac maen nhw yno i roi croeso cynnes i gychod sy’n ymweld.

029 2070 5021

Marina Caerdydd

Mae Marina Caerdydd, a redir gan The Marine Group, yn farina â 350 o leoedd sydd ag angorfeydd ar Afon Elái yn y Pentref Chwaraeon Rhyngwladol. Mae hefyd yn gweithredu canolfan wasanaeth sy’n darparu’r ystod lawn o wasanaethau cwch arbenigol, gwaith trwsio a thrin.

029 2034 3459

Facilities