Gweithgareddau addysgol

Os ydych yn cynllunio ymweliad addysgol i’r Bae, darllenwch Pecyn Addysg Bae Caerdydd

Mae’r arweinlyfr defnyddiol i drefnu tripiau hwyl ac addysgiadol ar gyfer ysgolion cynradd, prifysgolion a grwpiau cymunedol. Mae iddo dair adran – Cyfnod Sylfaen, Cyfnod Allweddol 2 a Chyfnod Allweddol 3 – ac mae’n cynnwys amrywiaeth o leoliadau a gweithgareddau, yn ogystal â meysydd cwricwlwm, costau a manylion cyswllt.

Gweithgareddau addysgol